? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "Save Template" CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?
Semoga blog ini menjadikan kita warganegara yang patriotik dan sayangkan negara tercinta iaitu MALAYSIA khususnya calon stpm dan peminat sejarah GAMBATTE KU DASAI JA NE SELAMAT HARI RAYA DAN MAAF ZAHIR BATIN


Wednesday, October 14, 2009

JELASKAN SISTEM PENTADBIRAN MALAYSIA SELEPAS MERDEKAPENGENALAN
- Selepas merdeka, sistem pemerintahan bercorak demokrasi berparlimen dan Raja Berperlembagaan.
- Pemilihan kerajaan berdasarkan pilihan majoriti rakyat melalui pilihanraya yang diadakan lima tahun sekali.
- Pentadbiran Malaysia merangkumi tiga badan yang diketuai oleh YDP Agong iaitu Badan Eksekutif, Badan Perundangan dan Badan Kehakiman.
ISI
- Badan Perundangan adalah institusi yang bertanggunjawab menggubal rang undang-undang.

- Terdiri daripada 3 peringkat iaitu :

a. Peringkat persekutuan - Parlimen
b. Peringkat Negeri – Dewan Undangan Negeri (DUN)
c. Peringkat Kerajaan Tempatan – Majlis Perbandaran

A. PERINGKAT PERSEKUTUAN
i. Dewan Negara
- Membahaskan undang-undang
- Membuat pindaan atas undang-undang tetapi boleh meminta Dewan Rakyat membetulkan semula undang2 tersebut.
- Ahli Dewan Negara terdiri daripada 69 Ahli dikenali sebagai Senator yang memainkan peranan dan tanggungjawab membentang dan membahaskan rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat bagi tempoh selama 3 tahun.ii. Dewan Rakyat

- Dewan Rakyat diwujudkan selepas pilihanraya pada tahun 1959. Anggota Dewan Rakyat dipilih oleh rakyat melalui pilihanraya umum seramai 219 orang mewakili semua kawasan pilihanraya Malaysia.
- Tempoh jawatan selama 5 tahun dan tamat apabila parlimen dibubarkan oleh YDPA yang diikuti oleh satu pilihanraya umum untuk memilih ahli yang baru.
- Ahli hilang kelayakan jika memenuhi antara syarat berikut:
a. Tidak sempurna akal
b. Muflis
c. Disabit satu kesalahan jenayah dan dihukum penjara tidak kurang daripada 1 tahun.
- Jika berlaku kekosongan disebabkan perletakn jawatan, kematian atau hilang kelayakan maka perlu diisi dalm tempoh 60 hari di Semenanjung Malaysia dan 90 hari di Sabah dan Sarwak.
- Yang Dipertua Dewan Rakyat dipilih dalam kalangan anggota Dewan atau Bukan anggota Dewan.

- Tugas Dewan Rakyat membincangkan cadangan rang undang-undang kecuali berkaitan kewangan boleh dimulakan sama ada di Dewan Rakyat atau Dewan Negara.

B. PERINGKAT NEGERI
- Ketua Eksekutif terletak pada Sultan atau Raja atau YDPertuan Besar atau Yang Dipertua Negeri mengikut perlembagaan negeri masing-masing.
- Ketua pentadbiran negeri dibantu oleh seorang Timbalan dan beberapa EXCO.
- Menteri Besar atau Ketua Menteri dan Ahli Majlis Mesyuarat bertindak sebagai pembuat dasar pentadbiran dan tertakluk kepada senarai negeri dan senarai bersama yang diperuntukkan oleh Perlembagaan.
- Pentadbiran meliputi tanggung jawab tentang hal ehwal tanah dan galian, air, agama dan pertanian.
- Dasar dibentuk oleh DUN dipertenggungjawab kepada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri untuk selaraskannya dan diperturunkan kepada Pejabat Daerah.
- Di peringkat daerah diketuai oleh Pegawai Daerah dan dibantu oleh beberapa orang penolong. Di Kelantan daerah dikenali sebagai jajahan.
- Di Sarawak diketuai oleh Ketua Menteri dan dibantu oleh seorang Timbalan dan beberapa ahli Majlis Tertinggi yang dibahagikan kepada bahagian ( residen), daerah (pegawai daerah), daerah kecil (Pegawai Anak Negeri dan kampung (penghulu).
- Di Sabah terbahagi dua peringkat pentadbiran iaitu Daerah dan Kampung dibantu oleh Ketua Anak NegeriC. PERINGKAT KERAJAAN TEMPATAN
- Mengandungi Majlis Daerah, Majlis Perbandaran dan Dewan Bandaraya.
- Fungsi utama untuk pembangunan sosioekonomi di kawasan pekan atau daerah tertentu sahaja.
- Mempunyai kuasa membuat undang2 kecil tempatan dan menguruskan kutipan cukai dan sewa.
- Pentadbiran terdiri drpd dua majlis iaitu Majlis Perbandaran (penduduk melebihi 100,000 orang) dan Majlis Daerah (penduduk kurang 100,000 orang). Bandaraya diketuai oleh Datuk Bandar.
- Mempunyai kuasa autonomi seperti membentuk undang-undang kecil sendiri, melantik penguatkuasa dan uruskan sumber kewangan.
- Sabah dibahagi kepada daerah dan kampung. Setiap daerah ditadbir oleh seorang pegawai daerah dan dibantu Ketua Anak Negeri. Peringkat kampung – Ketua kampung digelar orang tua.
- Sarawak dibahagi kepada beberapa bahagian, iaitu daerah, daerah kecil dan kampung. Setiap bahagian diketuai oleh residen. Di kampung ditadbir oleh Penghulu.

- Badan pentadbiran yang kedua Badan Eksekutif yang terbahagi kepada :
i. Kabinet
ii. Kementerian, Jabatan dan Badan Kerajaan
- Kabinet atau jemaah menteri merupakan Badan pembuat dasar tertinggi Negara.
- Tugas utama ialah menggubal dasar-dasar kerajaan dan memberi arahan kepada jentera kerajaan di peringkat persekutuan.
- Kabinet diketuai seorang Perdana Menteri .
- Anggota kabinet dilantik dalam kalangan Ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara tetapi Perdana Menteri mestilah Ahli Dewan Rakyat. Tugas Perdana Menteri ialah mengetuai kabinet, memimpin kerajaan, dan menjalankan pentadbiran serta menggubal dasar kerajaan.
- PM juga melantik Timbalan menteri, menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri dan setiausaha-setiausaha parlimen.
- Kabinet bermesyuarat biasanya sekali dalam seminggu. Keputusan dibuat secara perundingan dan persetujuan bersama.Setiausaha tetap kepada Jabatan Perdana MEnteri bertindak sebagai KEtua Sekretariat Kabinet. Tugasnya memanggil mesyuarat kabinet , menyimpan minit mesyuarat dan menyampaikan keputusan kabinet kepada badan-badan kerajaan yang diarhkan melaksanakan keputusan itu.

- Di peringkat kementerian, jabatan dan badan kerajaan melaksanakan tugas eksekutif kerajaan persekutuan. Bilangan berubah dari masa ke semasa.
- Setiap kementerian diketuai oleh Menteri, dan dibantu oleh Timbalan dan Setiausaha Parlimen.
- Terdapat menteri yang tidak mengetuai mana-mana kementerian dikenali sebagai Menteri Tidak Berportfolio.
- Terdapat juga Badan Berkanun dan Agensi kerajaan dibawah kawalan kementerian tertentu.
- Badan berkanun merupakan agensi separuh kerajaan yg ditubuh untuk membolehkan kerajaan bergiat dalam pembangunan sosioekonomi. Badan ini mempunyai kuasa autonomi dalam peruntukan kewangan. Contohnya MARA, MIDA, RISDA dan RRIM.
- Pegawai tertinggi dalam perkhidmatan awam dan menjadi setiusaha kepada Jemaah Menteri ialah Ketua Setiausaha Negara. Beliau ialah ketua kepada semua kakitangan dalam perkhidmatan awam.
- Jabatan kerajaan pula diketuai oleh Ketua Pengarah dan badan berkanun diketuai oleh seorang Pengerusi.

- Badan pentadbiran yang ketiga ialah Badan Kehakiman yang bertanggungjawab menjalankan kuasa-kuasa kehakiman di Negara ini.
- Perlembagaan persekutuan memperuntukkan kuasa membicara dan menyelesaikan pertikaian serta membicara dan menghukum pesalah berada di bawah kuasa Badan ini yang dilaksanakan oleh mahkamah.
- Kuasa kehakiman terletak kepada dua mahkamah Tinggi dan beberapa Mahkamah Rendah.
- Mahkamah Tinggi ialah Mahkamah Tinggi Tanah Melayu (Semenanjung Malaysia) dan Mahkamah Tinggi Borneo (Sabah dan Sarawak).
- Mahkamah Agong merupakan mahkamah tertinggi.
- Ketua Badan Kehakiman ialah Ketua Hakim Negara. Bidang kuasa merangkumi bidang perundangan dan Eksekutif iaitu :
a. Kuasa mentafsir kuasa dan undang-undang
b. Kuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang.
c. Kuasa mengisytiharkan sesuatu undang2 persekutuan dan negeri tidak sah dan batal.
- Perlembagaan persekutuan telah menetapkan peraturan bagi membentuk system kehakiman sebagai sebuah badan yg bebas bagi membolehkan mahkamah menjalankan tugas den gan adil dan saksama.
- Hal ini menjadikan hakim dilantik oleh YDPA melalui nasihat PM dengan mendapatkan pandangan daripada Ketua Hakim Negara terlebih dahulu.
- Perlantikan hakim bagi Mahkamah Tinggi Borneo, beliau perlu meminta pandangan daripada Ketua Menteri Sabah dan Sarawak.
- Umur persaraan seorang halim ialah 65 tahun dan boleh dilanjutkan kepada tidak lebih daripada bulan selepas hakim itu mencapai umur 65 tahun.
- Sistem kehakiman di Malaysia terdiri daripada :
a. Mahkamah Atasan iaitu mahkamah Agung, Tinggi dan Rendah.
b. Mahkamah khas antaranya ialah Mahkamah Tentera, Syariah, Juvenil, Perusahaan , Mahkamah KHas Raja-raja, Mahkamah Bumiputera Sabah dan Sarawak dan Mahkamah Pengadilan Antarabangsa.
KESIMPULAN
- Sistem pentadbiran Malaysia selepas 1957 adalah melalui proses demokrasi. Perlembagaan digubal untuk menjaga kepentingan dan keistimewaan semua kaum.

- Prinsip-prinsip yang menentukan bentuk kerajaan yang didirikan dan kuasa yang boleh digunakan semuanya ditetapkan oleh Perlembagaan.

Monday, September 28, 2009

GALURKAN PERKEMBANGAN SEJARAH YANG MEMBAWA KEPADA KEMERDEKAAN TANAH MELAYU


Gerakan nasionalisme yang telah berlangsung sejak era sebelum perang telah diteruskan pada zaman Jepun dan selepas perang.Tuntutan, desakan dan tentangan orang Melayu dan diikuti dengan kompromi yang diberikan oleh orang asing iaitu Cina dan India telah membolehkan British tidak mempunyai pilihan selain daripada memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957Pendudukan Jepun telah menjadi satu teladan kepada pejuang-pejuang bangsa untuk berusaha memerdekakan Tanah Melayu.Di dorong juga oleh peristiwa-peristiwa di negara-negara jiran seperti Indonesia yang telah menyemarakkan semangat orang Melayu.

Sebaik Jepun menyerah kalah, British kembali ke Tanah Melayu dengan British Military Administration (BMA) iaitu pemerintahan tentera bercorak sementara sebelum satu sistem pentadbiran yang lain diwujudkan di Tanah Melayu.Berikutan perundangan-perundangan yang dilakukan di London, Unit Perancangan Tanah Melayu telah ditubuhkan dan mengumumkan Malayan Union.Rancangan ini diumumkan oleh Setiausaha Tanah Jajahan , George Hall pada 10 Oktober 1942 dan utusan khas bagi memperoleh pendapat dan tandatangan raja-raja Melayu iaitu Sir Harold Mac-Micheal telah dihantar ke Tanah Melayu.

Orang Melayu menentang penubuhan MU, demonstrasi dianjurkan secara besar-besaran.Tentangan orang Melayu telah menyebabkan British mengemukakan idea Persekutuan Tanah Melayu (PTM ) yang dilancarkan pada tahun 1948Pada 1951, kerajaan British memperkenalkan Sistem Ahli dalam Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan dan ahli-ahli ini diberi taraf menteri. Antaranya ialah Dato’ Onn Jaafar yang memegang jawatan ahli hal ehwal dalam negeri, Dato’ E.E.C Thuraisingham ahli pelajaran dan sebagainya. Sebagai memberi latihan kepada orang tempatan untuk memerintah negara sendiri.

1951 pilihanraya Majlis Perbandaran Pulau Pinang diadakan untuk memilih wakil.
Diikuti pilihanraya Umum yang membabitkan parti Perikatan yang terdiri daripada UMNO,MIC,MCA,Parti Negara dan Pas. Perikatan memenangi 51 daripada 52 kerusi.

Pilihanraya 1955 membawa kepada rundingan kearah kemerdekaan antara Parti Perikatan dengan British.Suruhanjaya Reid dibentuk pada 1955 bagi mengesyorkan pembentukan satu Perlembagaan Persekutuan berdasarkan demokrasi berparlimen.

Januari 1956, rombongan 8 orang wakil berangkat ke London dalam misi mendapatkan kemerdekaan.British setuju memberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan pengumuman secara rasmi telah dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka

kesimpulannya

Kemerdekaan yang dicapai pada Ogos 1957 bukanlah satu proses yang mudah untuk dicapai.-Matlamat kemerdekaan itu hanya dapat dicapai setelah melalui satu proses yang sangat panjang.

Tuesday, August 4, 2009

PERSEKUTUAN MALAYSIAMalaysia ialah sebuah negara PersekutuanPersekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan Persekutuan serta beberapa buah kerajaan NegeriPersekutuan merupakan satu kaedah menyatupadukan pelbagai wilayah yang dahulunya wujud berasinganPENGAGIHAN KUASA PENTADBIRAN MALAYSIA

1. SENARAI PERSEKUTUAN

A. hubungan luar
B. Pertahanan
C. Keselamatan dalam negeri
D. Pilihan raya
E. Kewangan
F. Perniagaan, perdagangan
G. Perkapalan, pelayaran
H. Jabatan ukur, penyelidikan
I. Pelajaran
J. Kesihatan
K. Orang asli
L. Keselamatan buruh dan sosial2. SENARAI NEGERI

A. undang-undang Islam
B. Tanah
C. Pertanian dan perhutanan
D. Kerajaan tempatan
E. Perkhidmatan tempatan
F. Kerajaan negeri
G. Hari cuti negeri
H. Undang-undang negeri

3. SENARAI BERSAMA

A. kebajikan sosial-biasiswa
B. Taman Negara
C. Perancangan Bandar dan Wilayah
D. Penjagaan haiwan
E. Kesihatan dan kebersihan awam
F. Parit dan tali air
G. Pemulihan
H. Hiburan awam
I. perhubungan

KERAJAAN PERSEKUTUAN

I. mempunyai peruntukan yang luas
II. Bidang pentadbiran meliputi semua aspek : ekonomi, sosial, keselamatan dan pendidikan
III. Kuasa terletak pada Yang di-Pertuan Agong
IV. Jemaah Menteri diketuai oleh Perdana Menteri

KERAJAAN NEGERI

I. Setiap negeri diperuntukkan kuasa eksekutif
II. Kuasa terletak pada Raja/Sulta/Yang di-PertuaNegeri
III. Setiap negeri mempunyai Menteri Besar/Ketua Menteri
IV. Mempunyai EXCO yang terdiri dari : Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Kewangan Negeri, Penasihat Undang-Undang Negeri

Sunday, July 19, 2009

Pengisytiharan Darurat telah meninggalkan pelbagai kesan sosio-politik terhadap Tanah Melayu antara tahun 1948 hingga 1960.Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, parti-parti politik mula ditubuhkan .
Pentadbiran Tentera Inggeris gagal memulihkan sosio-ekonomi rakyat yang menderita akibat kekejaman Jepun.PKM mengambil kesempatan untuk menguasai politik Tanah Melayu tetapi gagal, lalu bergerak secara militant.1948 PKM melancarkan revolusi bersenjata bagi menggulingkan pemerintahan Inggeris dan menubuhkan Republik Tanah Melayu.
Keganasan PKM memaksa Inggeris mengisytiharkan darurat untuk mematahkan pemberontakan komunis di Tanah Melayu.1. KESAN POLITIK

Pengharaman PKM mengakibatkan sesiapa yang disyaki terlibat dalam kegiatan komunis di tangkap dan dipenjarakan tanpa pembicaraan
Pergerakan kesatuan Sekerja dikawal rapi supaya tidak mengadakan pakatan sulit dengan PKM dan bersubahat untuk mengadakan permogokan.
Inggeris bertindak keras terhadap parti politik berhaluan kiri yang terpengaruh dengan idea PKM.
Pemimpin politik berhaluan kiri diberkas dan dipenjarakan, pertubuhan mereka dibubarkan. Hanya parti politik sederhana dan pro-Inggeris dibenarkan bergerak seperti UMNO,MCA,MIC dan Parti Negara.
Kerajaan Inggeris mula mengambil langkah supaya Tanah Melayu mencapai status berkerajaan sendiri.
Pilihanraya diadakan di George Town (Disember 1951 ) dan Kuala Lumpur 1952.

2. KESAN SOSIAL

Rakyat mengalami tekanan hidup akibat kehilangan kebebasan bergerak kerana dikenakan perintah berkurung terutamanya kawasan yang masih terdapat ancaman komunis.
Kegiatan ekonomi terjejas dan pengeluaran hasil bumi terbantut akibat daripada orang ramai tidak mempunyai kebebasan untuk keluar mencari nafkah.
Dasar Bumi Hangus melumpuhkan ekonomi negara .
Sistem pengangkutan darat dihentikan akibat sekatan jalan raya di kawasan yang menjadi sarang komunis.
Keganasan komunis telah melumpuhkan rancangan kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara.
Rakyat mengalami penderitaan dan kepahitan hidup – terpaksa mematuhi banyak peraturan keselamatan seperti arahan mewajibkan rakyat mendaftar dan mempunyai kad pengenalan.Serangan Komunis keatas Balai polis Bukit Kepong

Keganasan komunis telah melumpuhkan rancangan kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara.
Rakyat mengalami penderitaan dan kepahitan hidup – terpaksa mematuhi banyak peraturan keselamatan seperti arahan mewajibkan rakyat mendaftar dan mempunyai kad pengenalan.
Timbul masalah perkauman – peperangan menentang komunis dianggap sebagai peperangan orang Melayu dengan Cina kerana sebilangan besar ahli PKM terdiri daripada orang Cina sementara orang Melayu berkhidmat dalam pasukan bersenjata kerajaan.
Kerajaan mula memberi layanan terhadap beberapa tuntutan orang Cina terutama soal kerakyatan – bertujuan menarik mereka pro-kerajaan
Syarat kewarganegaraan dilonggarkan - kesannya 307,000 orang Cina diluluskan permohonan untuk menjadi warganegara Persekutuan Tanah Melayu. Antara 1952 -1957 1.2 juta orang Cina mendapat kerakyatan.

Darurat jelas menyebabkan berlakunya banyak nyawa terkorban dan harta benda musnah akibat pengisytiharan darurat termasuklah pegawai Tinggi Inggeris Sir Henry Gurney.
Kerajaan menghabiskan sejumlah besar wang untuk membenteras kegiatan komunis contoh; antara 1948 -1955 kerajaan mengeluarkan $150 juta untuk menumpaskan pergerakan komunis.Pengenalan rancangan Briggs untuk mewujudkan kampung baru, penempatan semula setinggan menyebabkan kemudahan asas disalurkan ke kawasan tersebut. Ini menyebabkan orang Melayu yang banyak membantu kerajaan Inggeris melahirkan rasa tidak puas hati lalu menuntut pemulihan ekonomi.

Tawaran rundingan dengan PKM oleh Tunku Abdul Rahman di Baling menemui kegagalan.
PKM meneruskan perang gerila bagi membentuk sebuah republic komunis .
Pada masa yang sama kerajaan terus meningkatkan usaha membenteras pemberontakan komunis.Kegiatan komunis mulai merosot – darurat diisytiharkan tamat di seluruh negara pada 1960

Saturday, July 18, 2009

British telah memperkenalkan pembaharuan politik dan ekonomi di Tanah Melayu pada tahun 1874 – 1930GAMBAR DI ATAS MENUNJUKKAN PETA PULAU PANGKOR HARI INI

Pengenalan:

Campurtangan British di NNM bermula dengan termetrainya Perjanjian Pangkor 1874. Pihak British menjalankan pembaharuan yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisi dan adapt tempatan. Oleh itu terdapat penentangan akibat rasa tidak puas hati rakyat antaranya penentangan di Perak 1875, Kebangkitan Pahang 1891-95, Kebangkitan Tok Janggut 1815 dan Kebangkitan Abdul Rahman Limbong 1922-28.PERJANJIAN PANGKOR 1874

- British memperkenalkan Sistem Residen atau Penasihat- kedudukan Sultan dan pembesar masih dikekalkan tetapi mesti menerima nasihat Residen dalam semua hal kecuali Agama Islam dan adat istiadat Melayu.
- Satu pembaharuan penting ialah system pungutan cukai secara berpusat yang dikelolakan oleh pegawai Eropah – bercanggah dengan tradisi dan adat tempatan – menafikan hak Sultan dan pembesar ,sebagai contoh perubahan yang dilakukan oleh Birch di Perak menjejaskan kedudukan Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar, sesiapa yang memungut cukai akan didenda – pendapatan pembesar terjejas.GAMBAR SIR ANDREW CLARKE


- Di Pahang misalnya kekuasaan tradisi Dato’ Bahaman tergugat apabila beliau pernah diberi amaran kerana memungut cukai di kawasan Semantan.
- Beliau diberi elaun tahunan sebanyak $840.00 yang lebih rendah daripada pendapatan asal dan beliau meminta elaun ini dinaikkan ,permintaannya ditolak.
- Pengenalan berbagai-bagai jenis cukai juga membebankan rakyat. Contoh di Pasir Puteh, Kelantan semua tanah dikenakan cukai termasuk cukai sirih sebanyak 5 sen sejunjung, lembu kerbau 20 sen seekor setahun. Undang-undang Hasil Padi 1905 juga membenankan rakyat.DIORAMA SUASANA PERJANJIAN PANGKOR

- Di Perak ,cukai perahu diperkenalkan , di Terengganu 1920 pas kerajaan atau surat kebenaran membuka tanah diperkenalkan.
- Dari segi pentadbiran pula, Sultan langsung tidak dibenarkan mengambil bahagian aktif dalam kerajaan.Sebelum 1874 Sultan mengeluarkan surat tauliah pelantikan pembesar, tetapi selepas 1874 fungsi ini tiada lagi.GAMBAR RAJA ABDULLAH

- Selain dari itu pembesar daerah tidak lagi berkuasa menjalankan perbicaraan dan tidak dibenarkan menyimpan hamba serta mengerah tenaga rakyat untuk kepentingan peribadi. Ini menunjukkan campurtangan British dalam adat resam masyarakat tempatan. Contohnya campurtangan Birch dalam adat perhambaan. apabila beliau menamatkan amalan perhambaan tanpa memberi gantirugi kepada pembesar.


- Kuasa pembesar-pembesar dearah diambilalih oleh Pegawai Daerah seperti dalam hal ehwal kutipan hasil, pentadbiran kehakiman, penempatan tanah,amalan ke atas penghulu dan pengawasan kegiatan jabatan kerajaan. Walaupun dikekalkan tetapi mereka tidak mempunyai sebarang kewibawaan dan hanya digelar Majistret Tempatan.
- Di Pahang, Residen J.P Rodger membahagikan Pahang kepada beberapa dearah ataupun jajahan di bawah pentabiran hakim dan pemungut hasil. Contoh, Pekan di bawah pentabiran F. Belfield, Kuantan di bawah pentabiran A.H. Wallm dan Temerloh di bawah pentadbiran E.A. Wise. Pembahagian ini menjadikan peranan, kedudukan dan kewibawaan tradisi pembesar dearah tergugat.

- Hakim dan majistret British mengambilalih peranan sultan dan pembesar dalam mengadili kes-kes jenayah dan sivil di daerah mereka. Sistem kehakiman digubal berdasarkan undang--undang jenayah British dengan keputusan muktamad terletak di tangan majistret dan residen.
- Sultan dan pembesar dearah dilarang menjalankan sistem kerah bagi urusan peribadi.


Kesimpulan:


Boleh dikatakan bahawa pembaharuan-pembaharuan yang dilaksanakan oleh British jelas menimbulkan perasaan tidak puas hati masyarakat tempatan. Pembaharuan ini melemahkan sistem pentadbiran masyarakat Melayu tradisional. Kedudukan British terlalu berpengaruh dalam urusan pentabdiran sehingga kuasa raja-raja dan pembesar-pembesar Melayu semakin lemah dan nilai-nilai tradisi serta adat masyarakat peribumi tergugat.

Friday, July 17, 2009

Langkah-Langkah Pembentukan MalaysiaLangkah-Langkah Pembentukan Malaysia

1.Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum
a.Ditubuhkan di Singapura pada Julai 1961
b.Dipengerusikan oleh Donald Stephens.
c.FUNGSI :
i. Berperanan menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia.
ii.Mengumpulkan pandangan penduduk
d.Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia
e.Februari 1962 – ahlinya bersepakat mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold.

2. Suruhanjaya Cobbold
Terdiri daripada 3 orang pegawai British iaitu
i.Lord Cobbold
ii.Sir Anthony Abell
ii.Sir David Watherston

2 orang rakyat tempatan:
i.Dato’ Wong Pow Nee
ii.Tan Sri Ghazali Shafie
Meninjau pendapat penduduk Sabah / Sarawak
Laporan Suruhanjaya Cobbold
1/3 penduduk Sabah & Sarawak menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat
1/3 menyokong dengan syarat kepentingan mereka dilindungi
1/3 menginginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia

Cadangan Suruhanjaya Cobbold
i.Perlembagaan Malaysia yang baru berasaskan PTM1957.
ii.Sabah Dan Sarawak diber kuasa menentukan dasar imigresennya.
iii.B.Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
iv.Jaminan hak kaum bumiputera Sabah dan Sarawak.
v.Pemberian nama “Malaysia”
vi.Penentuan tarikh penubuhan Malaysia.

3.Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
a. mula Ogos 1962
b. Terdiri daripada wakil T,Melayu, Sabah, Sarawak dan Britain.
c. Dipengerusikan oleh Lord Landsdowne, dibantu oleh Tun Abdul Razak.
d. Hasil kerjasama kerajaan PTM dan Parti Perikatan, Malaysia telah ditubuhkan pada 16 September 1963
Gambar Anak Malaysia

REAKSI TERHADAP PEMBENTUKAN MALAYSIAREAKSI LUAR NEGERI

1. INDONESIA
a. Berpendapat pembentukan Malaysia sebagai satu bentuk “neokolonialisme” yang
mengancam Indonesia
b. Dasar Konfrontasi diisytiharkan (20 Jan 1963) dengan slogan “GANYANG MALAYSIA”
Berakhir apabila Jeneral Soeharto merampas kuasa pada September 196
c. Ogos 1966, Konfrontasi Indonesia berakhir
GAMBAR AKU ANAK MALAYSIA

2. FILIPINA
a. Presiden Macapagal menuntut Sabah secara rasmi pada Jun 1962
b. Beranggapan Sabah sebahagian Kesultanan Sulu
c. 1946, SBUB menyerahkan Sabah kepada British.
d. Jun 1966, Filipina mengiktiraf penubuhan Malaysia melalui MAPHILINDO

REAKSI TERHADAP PEMBENTUKAN MALAYSIA


Reaksi Dalam Negeri
1. Persekutuan Tanah Melayu
a.Rakyat Persekutuan Tanah Melayu menyambut baik cadangan pembentukan Malaysia.
b.Menganggap ini satu usaha murni membantu dan memimpin negara-negara anggota.
c.UMNO bersetuju tetapi menolak penyertaan Singapura
d.PAS dan Barisan Sosialis mencadangkan agar idea ini dirunding dahulu.

2. Singapura
a. Mendapat sokongan Lee Kuan Yew dan partinya PAP.
b. Bimbang dengan pengaruh parti berhaluan kiri yang kuat.
c. Disember 1961 – Majlis Undangan N.Singapura luluskan usul ini.
d Mendapat tentangan Barisan Sosialis.

3.Sabah dan Sarawak
a. Parti Negara Sarawak (PANAS) parti pertama di Borneo yang menyokong penubuhan M’sia
b. Parti-parti lain yang menyokong:SNAP, BERJASA, SCA, PESAKA (Parti Perikatan Sarawak)
c. Di Sabah, Parti Perikatan Sabah (UNKO, USNO, Parti Pasok Momugan, Parti Bersatu dan Parti Demokratik) menyokong pembentukan Malaysia

4. Brunei
a. Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong gagasan penubuhan Malaysia.
b. Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M.Azahari menentang gagasan ini.
Anggap gagasan ini sebagai “neokolonialisme”
c. Mendapat bantuan Filipina dan Indonesia menentang gagasan Malaysia (Pemberontakan Brunei) tetapi dapat dipatahkan oleh tentera British.

Monday, July 6, 2009

usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan Tanah Melayu untuk mengatasi masalah darurat
Pengenalan
- 1948-1960 berlaku pemberontakan bersenjata PKM.
- Komunis telah membunuh 3 orang Eropah berhampiran Sungai Siput pada 16 Jun 1948.
- Sir Edward Gent mengisytiharkan darurat di Perak dan Johor pada 16 Jun 1948. 17 Jun 1948 seluruh T.Melayu di isytiharkan darurat.
- 23 Julai 1948 PKM diharamkan secara rasmi
- Kerajaan melancarkan beberapa langkah menentang komunisIsi-isi pentingA. Usaha-usaha Kerajaan
1. Perisytiharan darurat 1948
- Untuk memberi kuasa luas kepada kerajaan untuk menangkap sesiapa yang disyaki terlibat dalam kegiatan subversive tanpa bicara.
- Langkah ini mempunyai kepentingan tersendiri kerana ramai ahli PKM dapat ditangkap serta merta.
- Peraturan perintah berkurung juga menghadkan pergerakan ahli PKM.
- Sekatan jalan raya.
- Memudahkan kerajaan menyekat dan mengawal pergerakan mereka
- Catuan makanan dapat mengelakkan bekalan makanan dan ubat ubatan jatuh ke tangan PKM.
- Keadaan ini menyababkan komunis sukar mendapat bekalan makanan /ubatan ,mengawal atau menyekat kesatuan sekerja.
- PKM menghasut kesatuan sekerja untuk melancarkan mogok di seluruh negara2. Rancangan Briggs
Kampung baru
- Untuk menyekat bekalan makanan jatuh ke tangan min yuen
- Penempatan semula setinggan cina ke kampong-kampung baru
- Kampu ng-kampung dikawal bertujuan untuk memberi perlindungan daripada ancaman PKM menyebabkan hubungan Min Yuen dengan PKM terputus telah memaksa komunis keluar
Gerakan kelaparan
- Mengawal bekalan makanan daripada sampai ke tangan komunis
- Komunis mengalami kesukaran mendapatkan bekalan makanan

Penubuhan Jawatankuasa Kerja Perang.
- Meliputi peringkat negeri dan daerah.
- Bagi mewujudkan persefahaman yang erat antara kerajaan negeri dan persekutuan bagi menangani ancaman komunis.
- Langkah membanteras lebih berkesan.
3. Rancangan Templer
Ketenteraan
- Menaikkan semangat dan kekuatan ketenteraan
- Menambah kekuatan pasukan tentera dari 13 batolion askar British, gurkha, dan Melayu kepada 23 batolion termasuk dari Negara Komanwel.
- Penubuhan Home Guard
- Penambahan anggota polis dan mata-mata khas
- Langkah ini paling agresif melemahkan pasukan komunis
Pengenalan kawasan putih
- Merupakan kawasan bebas komunis
- Penguatkuasaan peraturan darurat dilonggarkan
- Menggalakkan tempat-tempat lain mengikut langkah ini
- Penduduk member sokongan kuat untuk memastikan kawasan mereka menjadi kawasan putih. Kawasan komunis masih aktif dianggap kawasan hitam dan dikenakan pelbagai sekatan.
- Langkah ini penting kerana maklumat yang diberikan penduduk memudahkan komunis ditangkap
- Kawasan putih pertama ialah di Melaka
Perang Psikologi
- Melonggarkan syarat kewarganegaraan
- Pemberian hadiah wang kepada yang Berjaya menangkap Chin Peng.
- Tawaran pengampunan beramai-ramai
- Membangunkan sosio ekonomi penduduk
- Menggalakkan perkembangan politik pelbagai kaum
- Pilihan raya majlis tempatan
- Kerajaan British membayangkan untuk memberi kemerdekaan
- Kempen bulan penduduk menentang komunis
4. Penggunaan Kad Pengenalan
- Kerajaan British mewajibkan setiap penduduk Tanah Melayu yang berumur 12 tahun ke atas supaya membuat kad pengenalan diri. Pelaksanaan sistem kad pengenalan telah memudahkan pasukan keselamatan mengenalpasti antara komunis dan bukan komunis.
B. Kesan-kesan
1. Kesan ekonomi
- Ekonomi di Tanah Melayu terjejas
- Sejumlah wang yang besar telah diperuntukkan untuk mewujudkan kampong baru
- Perintah berkurung menyebabkan urusan perdagangan tergendala dan pelabur-pelabur tidak berani melabur di tanah Melayu.
- Tindakan komunis mensabotaj kemudahan awam menyumbang kepada masalah kewangan British.2. Kesan sosial
- Penderitaan rakyat- sering diganggu komunis, hidup dalam ketakutan, sering disiksa kerana undang-undang darurat menyebabkan ramai yang tidak bersalah ditangkap.
- Masalah perkauman-pasukan tentera yang dibentuk oleh kerajaan terdiri daripada orang Melayu.
- Pindaan syarat kewarganegaraan
- Pembentukan jawatankuasa perhubungan kaum bertujuan mengurangkan perselisihan kaum dan memelihara kerjasama antara kaum.
- Kekurangan makanan
- Wabak penyakit
3. Kesan politik
- Menggalakkan perkembangan politik pelbagai kaum
- Pilihan raya diadakan
- Kerajaan British membayangkan untuk memberi kemerdekaan
- PKM dan parti-parti radikal diharamkan
Kesimpulan - Langkah-langkah kerajaan mendorong rakyat menyokong kerajaan
- Pihak kerajaan Berjaya menghapuskan pemberontakan komunis
- Darurat telah diisytiharkan tamat secara rasmi pada 1960

Wednesday, June 24, 2009

ZAMAN PENDUDUKAN JEPUN DI TANAH MELAYU 1942-1945Kesan-kesan politik, ekonomi dan sosial akibat daripada pendudukan Jepun di Tanah Melayu ( 1942 – 1945 )
Pendahuluan

Tanah Melayu mula diperintah oleh Jepun mulai akhir Disember 1941 hingga 12 September 1945. Pendudukan Jepun selama 31/2 tahun telah meninggalkan kesan amat mendalam kepada masyarakat di Tanah Melayu dari segi politik, ekonomi dan sosial.

Kesan Poliik

Menyemarakkan semangat nasionalisme,kemenangan Jepun yang begitu mudah telah menjatuhkan imej British di kalangan orang Melayu yang anti British.Pengalaman mentadbir semasa zaman pendudukan Jepun memberi peluang kepada orang Melayu untuk menjalankan urusan untuk menjalankan urusan pentadbiran yang tidak pernah diperolehi semasa pemerintahan British.
Orang Melayu menyangka Jepun akan memerintah Tanah Melayu lebih daripada British tetapi tanggapan mereka salah.kehidupan semakin sulit – timbul kesedaran nasib bangsa dan negara tetap sama selagi dijajah membangkitkan kesedaran politik apabila Jepun membenarkan dan bekerjasama dengan pemimpin Melayu menubuhkan parti politik untuk orang Melayu seperti KMM, PETA, KRIS
Kesan Ekonomi

Sumber ekonomi utama –pengeluaran bijih timah dan getah terhenti sama sekali
Dasar Bumi Hangus British menyebabkan Jepun yang mengambil alih lombong bijih timah tidak dapat beroperasi. Rakyat mengalami kebuluran kerana kekurangan makanan. Bekalan beras terpaksa diimport dari Thailand dan Burma.Jepun melancarkan kempen pertanian – rakyat dipaksa menanam tanaman makanan seperti ubi kayu, keledek dan keladi.Kadar inflasi meningkat akibat kekurangan barang keperluan dan pengedaran wang kertas Jepun.Perusahaan tempatan yang ditubuhkan untuk menghasilkan barang keperluan tidak dapat diimport. Perusahaan yang besar dan penting diambil alih oleh syarikat Jepun. Orang ramai diwajibkan mendapatkan kupon dari Pejabat Kawalan Makanan.Petani dan nelayan dipaksa menjual hasil pertanian dan ikan kepada pembeli yang dilantik oleh Jepun.Kesan Sosial

Perpindahan orang Cina ke kawasan pinggir hutan untuk mengelak kekejaman tentera Jepun.Permusuhan semakin menebal antara orang Melayu dengan orang Cina – cetus pergaduhan kaum.Orang Cina yang anti-Jepun menubuhkan MPAJA – bekerjasama dengan Force 136 yang memberi bekalan senjata dan latihan ketenteraan.Tahap kesihatan rakyat merosot – terdedah kepada wabak penyakit. Banyak nyawa terkorban akibat penyakit malaria,beri-beri, taun dan kudis.Pembinaan jalan keretapi maut mengorbankan banyak nyawa.Dasar niponisasi Jepun memaksa rakyat Tanah Melayu menerima nilai-nilai bahasa dan kebudayaan Jepun – mengancam adat istiadat dan kebudayaan orang Melayu.Kesimpulan

Pendudukan Jepun yang singkat telah mengubah keadaan sosial , politik dan ekonomi
Tanah Melayu.Pengalaman hidup di bawah pemerintahan tentera Jepun telah menyumbang kepada semaraknya semangat nasionalisme Melayu.Pengalaman mentadbir di bawah Jepun menyedarkan mereka supaya menjaga kepentingan tanah air seterusnya membawa kepada kesedaran untuk menuntut kemerdekaan.

DESENTRALISASI

Jelaskan sebab-sebab pengagihan kuasa pusat (desentralisasi) dan langkah-langkah ke arahnya di Negeri-negeri Melayu Bersekutu sehingga tahun 1939.

- Menurut L.A.Mills, desentralisasi didefinasikan sebagai “….. pemulangan Kuasa pentadbiran, perundangan dan kewangan secara berperingkat oleh kerajaan pusat
kepada kerajaan negeri. Pada masa yang sama juga, kerajaan pusat mengekalkan
kuasa yang cukup untuk menjaga keselarasan pentadbiran dan kestabilan kewangan”.

-Pembentukan Persekutuan 1896 telah mewujudkan satu sistem pemusatan kuasa yang
keterlaluan di tangan Residen Jeneral di Kuala Lumpur.
Semua hal-ehwal pentadbiran
ditadbirkan di bawah jabatan-jabatan Persekutuan di Kuala Lumpur.
- Dasar desentrlisasi disifatkan sebagai satu usaha untuk mengurangkan kuasa kerajaan
pusat dengan cara mengembalikan sebahagian daripada kuasa itu kepada kerajaan negeri.

Sebab-sebab Desentralisasi

1. Rasa tidak puas hati sultan -

Sultan-sultan telah kehilangan kuasa politik, kedudukan mereka seperti patung sahaja. Di samping itu juga Majlis Mesyuarat Negeri juga tidak mempunyai kuasa ke atas perbelanjaan awam, melantik, menukarkan atau memecat pegawai dan menetapkan gaji tanpa persetujuan daripada Residen Jeneral atau Gabenor.

2.Penyatuan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.-

Hasrat Inggeris untuk menggabungkan Negeri-negeri Melayu Bersekut dengan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu di bawah satu unit pentadbiran. Raja-raja di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (Kedah, Kelantan,Terengganu dan Johor enggan menyertai persekutuan tersebut kerana Raja-raja bimbang dengan penyertaan mereka dalam persekutuan akan menyebabkan mereka akan kehilangan kuasa politik seperti apa yang terjadi kepada Raja-raja Negeri Melayu Bersekutu. Inggeris berharap dengan dasar desentralisasi akan dapat menarik Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu untuk menyertai persekutuan.

3. Kemelesetan ekonomi dunia tahun 1920-an - Bertujuan untuk memulihkan keadaan kewangan yang merosot di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Keadaan ini bertambah meruncing apabila harga getah dan bijih timah jatuh sehingga membawa kepada berlakunya krisis kewangan pada tahun-tahun 1921-1923.

4. Di samping itu kerajaan Inggeris juga terlalu boros membelanjakan wang dengan membayar gaji yang tinggi kepada para pegawai Inggeris. Dengan pengagihan kuasa kepada negeri-negeri masing-masing maka perbelanjaan kerajaan pusat akan berkurangan kerana pentadbir-pentadbir yang berkhidmat dalam sesebuah negeri itu akan dibiayai oleh kerajaan negeri sendiri.

4. Perebutan kuasa antara Rasiden Jeneral dengan Pesuruhjaya Tinggi. – Sir
Lawrence Guillemard (Persurujaya Tinggi) dengan Sir George Maxwell
(Rasiden Jeneral) telah membantut pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Pengagihan kuasa kerajaan Persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri akan dapat mengurangkan kuasa Rasiden Jeneral .

5. Sokongan orang Melayu untuk mengimbangi sikap anti-Inggeris. - Bertujuan
Untuk menyekat kegiatan politik yang bersikap anti-Eropah di kalangan orang-orang Cina yang begitu meluas. Pelaksanaan desentralisasi akan dapat mengimbangkan kedudukan orang-orang Cina dengan orang-orang Melayu.

Sunday, May 17, 2009

peranan adat, undang-undang dan peraturan dalam masyarakat Melayu tradisional pada abad ke-19.Adat menjadi pegangan masyarakat Melayu tradisional.Segala bentuk Undang-undang bersumberkan daripada adat.Undang-undang terbahagi kepada tiga jenis iaitu undang-undang bertulis , tidak bertulis dan undang-undang Islam. Undang-undang tidak bertulis terbahagi kepada dua iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung.
Undang-undang lisan disebut sebagai hukum adat. Adat ialah peraturan yang diamalkan dalam sesuatu masy. secara turun-temurun sehingga akhirnya berubah menjadi hukum yang harus dipatuhi. Di Tanah Melayu Hukum Adat berdasarkan dua sumber iaitu resam / adat turun-temurun dan hukum syarak (Hukum Islam)
Peranan adat, peraturan dan undang-undang.

1.Menjamin keamanan, keharmonian, kesejahteraan dan keselamatan dalam masyarakat.
2.Mengawal tingkah laku manusia dan mengeratkan persaudaraan.
3.Menentukan hak seseorang dalam masyarakat terutamanya harta warisan terjamin.
4.Menjamin kedudukan raja dan pembesar dan membentuk pemerintahan yang adil dan
saksama.
5.Semua anggota masy mesti mematuhi dan mengamalkan adat. Sesiapa ingkar dikenakan
hukuman.
6.Dijadikan garis panduan untuk melakukan sesuatu perkara
7.Masyarakat sedar batas-batas mereka sebagai rakyat; keamanan dan kesejahteraan akan
terjamin

Penting mematuhi undang-undang dan adat dalam kehidupan seharian. Pepatah Melayu “biar mati anak jangan mati adat” Penting untuk membentuk ikatan erat antara anggota masy. adat dan peraturan sebagai peraturan hidup bermasyarakat. Amalkan konsep gotong-royong dan kerjasama seperti menuai atau merayakan sesuatu majlis seperti perkahwinan. Anggota masyrakat akan sedar tugas dan tanggungjawab masing-masing; masy. akan harmoni dan sejahtera. Ikatan erat juga digambar melalui sikap tolong-menolong,bermuafakat dan tolak ansur seperti amalan masyarakat Minangkabau dalam Adat Perpatih.Adat juga dapat membentuk keperibadian sesebuah masyarakat dari segi politik, ekonomi dan sosial.contohnya dalam masyarakat yg amalkan adat perpatih, mereka lebih mementingkan wanita dalam soal pembahagian harta pusaka dan nasab keturunan, manakala dalam Adat Temenggung, kaum lelaki diutamakan dalam pelbagai hal.
Untuk menjaga dan mengukuhkan kedudukan golongan pemerintah iaitu raja dan pembesar.
Dengan adanya undan-undang, raja dapat mengukuhkan kedudukannya kerana rakyat tidak berani mempersoalkan hak-hak keistimewaan raja.Dapat menentukan hak dan tanggungjawab setiap anggota masyarakat.
Tanggungjawab dan hak setiap anggota masyarakat tidak boleh dipersoalkan kerana telah termaktub dalam undang-undang dan adat. Dalam Adat Temenggung; jawatan Sultan diwarisi secara turun-temurun dan mempunyai kuasa mutlak. Perkara-perkara ini diterima oleh rakyat tanpa ragu-ragu, rakyat pula bertanggungjawab untuk taat setia kepada pemerintah.


Jelas bahawa adat, peraturan dan undang-undang penting untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhannya.Jika semua lapisan masyarakat tahu dan sedar akan hak dan tanggungjawab mereka, maka keamanan dan kemakmuran hidup antara anggota masyarakat akan terjamin dan berkekalan.