? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "Save Template" CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?
Semoga blog ini menjadikan kita warganegara yang patriotik dan sayangkan negara tercinta iaitu MALAYSIA khususnya calon stpm dan peminat sejarah GAMBATTE KU DASAI JA NE SELAMAT HARI RAYA DAN MAAF ZAHIR BATIN


Wednesday, April 8, 2009

peranan adat, undang-undang dan peraturan dalam masyarakat Melayu tradisional pada abad ke-19.


YANG DIPERTUAN AGONG
LAMBANG KEDAULATAN BANGSA DAN NEGARA
PENDAHULUAN

Adat menjadi pegangan masyarakat Melayu tradisional.Segala bentuk undang-undang bersumberkan daripada adat.Undang-undang terbahagi kepada tiga jenis iaitu undang-undang bertulis , tidak bertulis dan undang-undang Islam Undang-undang tidak bertulis terbahagi kepada dua iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung

Undang-undang lisan disebut sebagai hukum adat.Adat ialah peraturan yang diamalkan dalam sesuatu masy. secara turun-temurun sehingga akhirnya berubah menjadi hukum yang harus dipatuhi.Di Tanah Melayu Hukum Adat berdasarkan dua sumber iaitu resam / adat turun-temurun dan hukum syarak (Hukum Islam)

Peranan adat, peraturan dan undang-undang.

1.Menjamin keamanan, keharmonian, kesejahteraan dan keselamatan dalam masyarakat.
2.Mengawal tingkah laku manusia dan mengeratkan persaudaraan.
3.Menentukan hak seseorang dalam masyarakat terutamanya harta warisan terjamin.
4.Menjamin kedudukan raja dan pembesar dan membentuk pemerintahan yang adil dan
saksama.
5.Semua anggota masy mesti mematuhi dan mengamalkan adat. Sesiapa ingkar dikenakan
hukuman.
6.Dijadikan garis panduan untuk melakukan sesuatu perkara
7.Masyarakat sedar batas-batas mereka sebagai rakyat; keamanan dan kesejahteraan
akan terjamin
8.Penting mematuhi undang-undang dan adat dalam kehidupan seharian. Pepatah
Melayu “biar mati anak jangan mati adat”
9.Penting untuk membentuk ikatan erat antara anggota masy. adat dan peraturan
sebagai peraturan hidup bermasyarakat
10.Amalkan konsep gotong-royong dan kerjasama seperti menuai atau merayakan sesuatu
majlis seperti perkahwinan.
11.Anggota masyrakat akan sedar tugas dan tanggungjawab masing-masing; masy. akan
harmoni dan sejahtera.
12.Ikatan erat juga digambar melalui sikap tolong-menolong,bermuafakat dan tolak
ansur seperti amalan masyarakat Minangkabau dalam Ada t Perpatih.
13.Adat juga dapat membentuk keperibadian sesebuah masyarakat dari segi politik,
ekonomi dan sosial.contohnya dalam masyarakat yg amalkan adat perpatih, mereka
lebih mementingkan wanita dalam soal pembahagian harta pusaka dan nasab
keturunan, manakala dalam Adat Temenggung, kaum lelaki diutamakan dalam pelbagai
hal.
14.Untuk menjaga dan mengukuhkan kedudukan golongan pemerintah iaitu raja dan
pembesar.
15.Dengan adanya undan-undang, raja dapat mengukuhkan kedudukannya kerana rakyat
tidak berani mempersoalkan hak-hak keistimewaan raja.
16.Dapat menentukan hak dan tanggungjawab setiap anggota masyarakat.
17.Tanggungjawab dan hak setiap anggota masyarakat tidak boleh dipersoalkan kerana
telah termaktub dalam undang-undang dan adat.
18.Dalam Adat Temenggung; jawatan Sultan diwarisi secara turun-temurun dan mempunyai
kuasa mutlak. Perkara-perkara ini diterima oleh rakyat tanpa ragu-ragu, rakyat
pula bertanggungjawab untuk taat setia kepada pemerintah

KESIMPULAN

Adat, peraturan dan undang-undang menjamin kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhannya.
Jika semua lapisan masyarakat tahu dan sedar akan hak dan tanggungjawab mereka, maka keamanan dan kemakmuran hidup antara anggota masyarakat akan terjamin dan berkekalan.

0 comments: